بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی. «رودی»

تولید و انتشار محتوا